Lever jag som jag lär?

Ibland får jag frågan om jag lever som jag lär. Frågan är då vad det är jag lär? Min passion är att inspirera till att skapa balans i livet, något som inte är detsamma som att vi kan eller ska ha en ”perfekt” balans. För mig handlar det om att göra det bästa tänkbara utifrån var vi befinner oss.

För mig personligen handlar livet om att följa mitt hjärta och välja de vägar som känns rätt för mig oavsett vad andra tycker. Här är några artiklar om mig som har fångat min syn på livet – som företagare och privatperson:
Att följa hjärtat är inte flum – Unionen Egenföretagare
En lite annorlunda boendelösning – Hemmets Journal