Snabbguide inför nya mobilförbudet 1 februari

1 februari kommer en ny lag som styr våra möjligheter att använda kommunikationsutrustning (t ex mobil och gps) när vi kör bil. Vad innebär lagen? Är det OK att prata i mobilen med hjälp av handsfree, kan man surfa på mobilen om den sitter på instrumentbrädan och är det tillåtet att skicka sms i väntan på grönt ljus? Här kommer en kort sammanfattning kring den nya lagen – varför, vad och hur.

 1. Varför behövs det en ny lag?
  2013 justerades trafikförordningen så att det bara blev tillåtet att använda kommunikationsutrustning i bilen om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Lagen visade sig vara ganska luddig och många poliser upplevde att den var svår att använda i praktiken, något som avspeglar sig i det faktum att bara ett 80-tal personer per år har fällts med lagen som grund.
  När man nu väljer att skärpa kraven så är det bland annat för att skapa tydlighet, bidra till regeringens nollvision (”Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken”) och för att uppfylla Wienkonventionen där man, som ett minimum kräver förbud mot handhållen mobil vid bilkörning.
 2. Vad innehåller den nya lagen?
  Kommunikationsutrustning (t ex mobil och gps) får fortfarande bara användas om det inte påverkar körningen på ett sätt som kan vara trafikfarligt. Tillägget från och med 1 februari i år är att det inte heller är tillåtet att använda handhållen kommunikationsutrustning samtidigt som man kör bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil.
 3. Är det tillåtet att surfa om mobilen sitter på instrumentpanelen?
  Innebär den nya lagen att det är OK att knappa på mobil eller gps om man inte håller utrustningen i handen utan den sitter fast i bilen? Polisen och deras jurister tolkar det i dagsläget som att det är tillåtet att använda kommunikationsutrustning om den är fastmonterad på till exempel instrumentbrädan.  Men det får fortfarande inte ”påverka körningen menligt”.

 4. Är det tillåtet att messa när man väntar på grönt trafikljus?
  Polisens tolkning i dagsläget är att man inte ser något undantag när det gäller att använda mobilen i väntan på trafikljus, det vill säga att även detta är otillåtet.

 5. Kommer lagen att förändra våra beteenden?
  Bilprovningen frågade 2 000 personer om deras inställning till mobilanvändande och bilkörning. 79% av dessa ansåg att det borde finnas en lag som förbjuder detta. Samtidigt svarade bara 41% att en lagstiftning skulle få dem att låta bli mobilen!

  Om svaren från Bilprovningens undersökning är representativa så kan man ana att det finns många människor som kommer att behålla sin vana att surfa och messa vid bilkörning. Troligtvis kommer vi också att få se mängder av kreativa, tekniska lösningar som möjliggör att vi kan koppla upp oss och utnyttja tiden i bilen – på ett lagenligt sätt.

Personligen så tror jag absolut att en lag är en bra grund (även om det finns utrymme för utveckling av lagen). Däremot är jag helt övertygad om att en varaktig, bestående förändring kommer inifrån oss själva. Vi ändrar beteendet om nyttan med förändringen är större än den tillfredsställelse som beteendet ger oss. Om vi hittar vår egen trigger, något som berör oss, så ändrar vi våra vanor – oavsett om det är ett lagkrav eller inte.

Något som verkligen motiverar mig själv är det faktum att en bil som kör 50 kilometer i timmen hinner 28 meter på två sekunder. Jag tänker att 50 kilometer är ganska långsamt för att vara en bil, att två sekunder är ganska kort tid när man messar någon och att 28 meter är tillräckligt långt för att det ska hinna komma ut ett barn på vägen. I förhållande till det så känner jag att mina ”brådskande” ärenden lätt kan vänta tills bilen står stilla…
.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.